Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.

Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.

Tu là để cứu mình

Vì vậy lúc còn trẻ, ta cần phải tinh tấn tu hành, chớ đợi tới ngày mai mới tu. Đó chính là thượng sách.

Quên mất chính mình

Ví dụ bạn ĐANG ĐI BỘ nhưng lại QUÊN mình ĐANG BƯỚC đi trên đường mà Ý TƯỞNG đang LANG THANG đi TÌM lại hình ẢNH một người bạn hôm qua mới quen ngoài cổng trường

Post Surgery

Whether it's career burnout, general aimlessness or a craving for a new path, most people will hear a call for a positive life change at some point in their lives. This isn't about the National...

Answering My Fostering Questions

Whether it's career burnout, general aimlessness or a craving for a new path, most people will hear a call for a positive life change at some point in their lives. This isn't about the National...

Changing Things Up

Whether it's career burnout, general aimlessness or a craving for a new path, most people will hear a call for a positive life change at some point in their lives. This isn't about the National...

Good Times Don’t Last Forever

Whether it's career burnout, general aimlessness or a craving for a new path, most people will hear a call for a positive life change at some point in their lives. This isn't about the National...

When Life Changes

Whether it's career burnout, general aimlessness or a craving for a new path, most people will hear a call for a positive life change at some point in their lives. This isn't about the National...